KROK PRVNÍ – ÚVODNÍ SCHŮZKA

  • trvá asi hodinu a je zdarma
  • vzájemně se poznáme a zjistíme, zda jsme na stejné vlně, popovídáme si o Vašich představách, potřebách a o prostoru, který chcete nově přetvořit

KROK DRUHÝ –  SMLOUVA O DÍLO, MĚŘENÍ, NÁVRH PŮDORYSNÉHO A PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ, RÁMCOVÝ ROZPOČET

  • vyhotovím 1-2 návrhy prostorového řešení; po společné diskusi nad návrhy vyberete finální návrh;  výsledkem tohoto kroku je kótovaný půdorys se zařizovacími předměty a případnými stavebními úpravami ve 2D s popisky a černobílá 3D vizualizace

KROK TŘETÍ – NÁVRH STYLOVÉHO ŘEŠENÍ

  • vyhotovím 1-2 návrhy stylového řešení: styl, materiály a barvy – podložené reálnými vzorky barev a materiálů, nad kterými si společně budeme povídat – výsledkem pak bude Vaše rozhodnutí o stylu, barvách a materiálech, které budou pro realizaci použity a na jeho základě vypracuji barevnou 3D vizualizaci jednotlivých místností

KROK ČTVRTÝ – KATALOG PRODUKTŮ

  • v souladu s předchozími kroky a Vámi zadaným rozpočtem vyhotovím finální katalog, který bude obsahovat dispoziční řešení prostoru, návrh stylu, barev, materiálů a zařizovacích předmětů, které doporučuji k zařízení interiéru, včetně barevných 3D vyobrazení

KROK 5 – REALIZACE NÁVRHU

  • v případě Vašeho zájmu dovedu projekt k jeho realizaci