DEFINOVÁNÍ PROSTORU

  • jeho velikosti, různých funkcí, pojmenování jeho předností i nedostatků, určení priorit při projektování, uvědomění si vzájemných vztahů mezi různými zónami.
    • Na základě těchto poznatků vypracuji návrh půdorysného řešení;
  • a to i několik variant, pokud to situace a prostor dovolí.
    • Nad nimi pak spolu budeme diskutovat a hledat pro vás to nejlepší řešení.